AVÍS LEGAL


Objecte Social
PONYS CALÇATS, S.L., té com a activitat la venda i distribució de tota mena de calçat especialitzat amb nens.
Identificació

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen el titular de la Web: www.sabateriesponys.com

Denominació Social: PONYS CALÇATS, S.L.
Domicili: PL. DE LES TERESES, 2 –  08302- MATARO.
Telèfon: 937902292, e-mail:  info@sabateriesponys.com
CIF: B63334841
Inscripció registral: Registre mercantil de Barcelona, tom 36049, foli 121, full B 275263, inscripció 1.

Propietat Intel·lectual e Industrial
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a PONYS CALÇATS, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de PONYS CALÇATS, S.L.

L’accés aquest lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part de PONYS CALÇATS, S.L. excepte que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació de les condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Queda prohibit expressament la utilització dels continguts d’aquesta web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
PONYS CALÇATS, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

PONYS CALÇATS, S.L., es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes o serveis quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
PONYS CALÇATS, S.L., no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporats a un fitxer automatitzat el responsable del qual és PONYS CALÇATS, S.L., amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes.

Mitjançant l’emplenament de formularis de la web, l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a PONYS CALÇATS, S.L., l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes de PONYS CALÇATS, S.L.

En cap cas PONYS CALÇATS, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a:
PONYS CALÇATS, S.L., PL. DE LES TERESES, 2 -08302- MATARO.
També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials ( Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@sabateriesponys.com

Política de Protecció de Menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

PONYS CALÇATS, S.L. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres Webs
Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per PONYS CALÇATS, S.L., per això, PONYS CALÇATS, S.L., no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.
Legislació aplicable i competència jurisdiccional
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un lloc en concret, l’usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
– – – – – – – – – – – – –