Canvis i devolucions

D’acord amb el que disposa l’Art. 71 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el comprador pot realitzar un canvi o devolució en els catorze dies naturals següents a la recepció de la mercaderia en les mateixes condicions en què li va ser lliurada, amb el producte en perfecte estat i l’embalatge original.

Si el comprador requereix un canvi en l’article comprat (sigui de talla, color o model), no li suposarà cap despesa addicional.

En cas de devolució del producte, el venedor retornarà les sumes abonades pel comprador amb una retenció de despeses de devolució (5€), en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment pel comprador.

No s’acceptaran revocacions de comandes ni devolucions de mercaderies fora dels terminis indicats.