Política de Protecció de Dades:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporats a un fitxer automatitzat el responsable del qual és PONYS CALÇATS, S.L., amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes.

Mitjançant l’emplenament de formularis de la web, l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a PONYS CALÇATS, S.L., l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes de PONYS CALÇATS, S.L.

En cap cas PONYS CALÇATS, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a:
PONYS CALÇATS, S.L., PL. DE LES TERESES, 2 -08302- MATARO.
També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials ( Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@sabateriesponys.com

Política de Protecció de Menors:

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

PONYS CALÇATS, S.L. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.